dilluns, 30 de juny de 2014

Control dels mosquits en els arrossars


Aquesta darrera setmana s’han iniciat les aplicacions per controlar els mosquits dels arrossars. Aquest any la superfície destinada a aquest conreu està al voltant de les 900 hectàrees distribuïdes en tres zones, la més gran és a Pals, un altre nucli a Bellcaire d’Empordà i el tercer a la zona de Castelló d’Empúries.  En total es faran aplicacions sobre una superfície de 3600 Ha.

En aquests camps l’espècie més preocupant i molesta que s’hi desenvolupa és l’anòfels, aquest mosquit ha estat un perill per la salut de les persones durant èpoques pretèrites, ja que actuen com a transmissors de la malària o paludisme. L’any 1964 la malaltia va ser eradicada i els casos que apareixen actualment són importats d’altres països, tot i això, s’ha d’estar alerta ja que fa dos anys es va donar un cas autòcton de malària als Monegros.